Gwirfoddoli

Ein swyddogaeth yw rhoi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar bob agwedd ar wirfoddoli i wirfoddolwyr a sefydliadau sy’n recriwtio. Gallwn recriwtio gwirfoddolwyr ar eich rhan os ydych yn grŵp gwirfoddol neu’n grŵp cymunedol, yn fenter cymdeithasol, yn Gwmni Buddiannau Cymunedol neu’n elusen gofrestredig.

Information about Volunteering

Mwy o wybodaeth am Wirfoddoli

Cyfleoedd Diweddaraf

Telephone Support Volunteers supporting victims of crime

Here at Victim Support we not only understand the damaging effects of crime and how to deliver effective support, but are well established in all areas of society enabling us to reach out to people and communities in need.

Adult Bereavement Volunteers

CRUSE are still taking applications from individuals wishing to train as Adult Bereavement Volunteers.

Can you help as a Volunteer Driver?

The Greenlinks Community Transport Service is a friendly professional community travel service, providing low cost travel to individuals and community groups in the Vale of Glamorgan.

Gweld yr Holl Gyfleoedd