Dalenni Gwybodaeth am Wirfoddoli

Cliciwch ar y ddalen wybodaeth rydych chi ei heisiau i'ch helpu chi ag agweddau ar reoli a chefnogi gwirfoddolwyr. Cysylltwch â GVS os oes angen mwy o wybodaeth neu gymorth arnoch.

4. Gwirfoddolwyr

4.1 Ystyried gwirfoddoli 
4.2 Datblygu strategaeth gwirfoddoli 
4.3 Creu polisi gwirfoddoli 
4.4 Recriwtio, dethol a sefydlu gwirfoddolwyr 
4.5 Denu gwirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg 
4.6 Cydraddoldeb ac Amrywiaeth mewn gwirfoddoli 
4.7 Sut i sicrhau bod gwirfoddolwyr yn fodlon 
4.8 Cadw gwirfoddolwyr yn ddiogel 
4.8.1 Asesu risg – gwirfoddolwyr yn y cartref 
4.9 Diogelu ac arferion rheoli da 
4.10 Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd 
4.11 Gwirfoddolwyr a’r gyfraith 
4.12 Gwirfoddolwyr a budd-daliadau lles 
4.13 Treuliau gwirfoddolwyr 
4.14 Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr 
4.15 Cefnogi gwirfoddolwyr sy’n fwy anodd ei lleoli 
4.16 Cynnwys pobl ifanc fel gwirfoddolwyr 
4.17 Deall iechyd meddwl a gwirfoddoli 
4.18 Gyrrwyr Gwirfoddol 
4.19 Gwerth economaidd gwirfoddolwyr 
4.20 Gwirfoddoli a Gefnogir gan Gyflogwyr 
4.21 Beth y mae Canolfannau Gwirfoddoli yng Nghymru yn ei wneud yng Nghymru? 
4.22 Rheoli achosion o wirfoddolwyr yn gadael
4.23 Gwirfoddolwyr ac yswiriant
4.24 Cynnwys gwirfoddolwyr o dramor 
4.25 Iaith gwirfoddoli – esbonio’r termau 
4.26 Rheoli pryderon ynglŷn â gwirfoddolwyr

Mae gan GVS ddalenni gwybodaeth eraill sy'n ddefnyddiol iawn ac yn briodol ar gyfer grwpiau cymunedol a gwirfoddol er mwyn cael mwy o wybodaeth gweler ein rhestr lawn o ddalenni gwybodaeth.