Achredu Gwirfoddolwyr

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr – Y Safon Ansawdd ar gyfer Rheoli Gwirfoddolwyr

 

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yw safon ansawdd y DU ar gyfer yr holl sefydliadau sy’n cynnwys gwirfoddoli yn eu gwaith.

Mae’r safon yn galluogi sefydliadau i adolygu’n gynhwysfawr eu dull o reoli gwirfoddolwyr ac hefyd yn dangos yn gyhoeddus eu hymrwymiad i wirfoddoli.

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn rheoli Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yng Nghymru.  Os ydych yn sefydliad sydd wedi ei leoli yng Nghymru a bod gennych ddiddordeb mewn cael mwy o wybodaeth am Fuddsoddi mewn Gwirfoddolwyr ewch i www.investinginvolunteers.org.uk a chlicio ar ‘Gymru’.

Mae dau opsiwn ar gael ar eich cyfer chi:

Opsiwn 1

Efallai eich bod am ddefnyddio Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr fel fframwaith a model ar gyfer gwella eich arferion, a chewch lawrlwytho’r safonau yn rhad ac am ddim.  Cewch ddewis cael eich asesu ar unrhyw adeg er mwyn ennil statws Gwirfoddoli mewn Pobl trwy fynd ymlaen i opsiwn 2.

Opsiwn 2

Mae’n ofynnol i sefydliadau sy’n dymuno ennill statws achrededig a chyflawni’r wobr Buddsddwyr mewn Gwirfoddolwyr gofrestru ar-lein. Cewch eich neilltuo i Gynghorydd Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr.

 

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, neu os ydych am gael mwy o wybodaeth ar ‘arferion da’ mewn gwirfoddoli cysylltwch â ni.

Sylwer bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod y wefan hon yn gwbl ddwyieithog.  Llenwch y ffurflen yn Saesneg os gwelwch yn dda gan nad oes gennym lawer o staff sy'n siarad Cymraeg. Diolch am fod yn ystyriol.

 

Contact

Contact