Y Ffair Wirfoddoli FAWR

A ydych chi’n elusen neu’n grŵp cymunedol sy’n chwilio am Wirfoddolwyr? A oes angen cymorth ychwanegol arnoch?

Mae Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS) yn cynnal y Ffair Wirfoddoli FAWR sy’n gyfle delfrydol i chi arddangos eich elusen a’ch grŵp cymunedol er mwyn hyrwyddo eich cyfleoedd gwirfoddoli.

Mae cannoedd o ddarpar wirfoddolwyr yn dod i’r Ffair Wirfoddoli FAWR felly os ydych chi’n cynrychioli elusen a’ch bod yn dymuno dod i’n Ffair ac archebu stondin, ffoniwch ni ar y Rhif Ffôn: 01446 741706, E-bost

Daeth mwy na 50 o ddarparwyr cyfleoedd gwirfoddoli a mwy na 300 o bobl yn chwilio am leoliad gwirfoddoli i’r Ffair Wirfoddoli FAWR ym mis Ionawr 2017.  Dyma hanes y dydd...