Hyrwyddo eich Cyfle

Ein swyddogaeth yw darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar bob agwedd ar wirfoddoli i wirfoddolwyr a sefydliadau sy’n recriwtio. Gallwn recriwtio gwirfoddolwyr ar eich rhan os ydych yn grŵp gwirfoddol neu gymunedol, yn fenter cymdeithasol, yn Gwmni Buddiannau Cymunedol neu’n elusen gofrestredig.

 

Er mwyn i ni wneud hyn, mae angen i chi gofrestru eich cyfleoedd ar wefan Gwirfoddoli Cymru. Pan fyddwch wedi gwneud hyn, bydd eich cyfle yn dod atom ni am gymeradwyaeth. Byddwn yna’n prosesu’r wybodaeth ac yn hysbysebu eich cyfleoedd:

  • yn y llyfrau a arddangosir i’r cyhoedd
  • ar dudalen gwirfoddoli ein gwefan
  • ar Wefan Gwirfoddoli Cymru (bydd disgrifiad byr o’r cyfle gwirfoddoli yn ymddangos, bydd yr holl ymholiadau yn dod i’r Ganolfan Gwirfoddoli, yna byddwn yn pasio manylion y gwirfoddolwyr i’r sefydliad perthnasol)
  • gyda’n Gweithiwr Allgymorth sy’n gweithio ym mhob rhan o Fro Morgannwg
  • yn y papur newydd lleol
  • gyda’n partneriaethau gwaith
  • trwy gyfryngau cymdeithasol

 Sylwer:

  • Nid ydym yn cynnal Archwiliadau Datgelu a Gwahardd nac yn gofyn am eirdaon ar gyfer gwirfoddolwyr.  Mae’n rhaid i’r sefydliad unigol wneud hyn
  • Er mwyn i ni recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer eich sefydliad, rhaid i wirfoddolwyr fod wedi eu hyswirio’n llawn tra byddant yn gwneud eu gwaith gwirfoddol
  • Os oes gennych fwy o gwestiynau, mae croeso i chi ein ffonio i ofyn am fwy o wybodaeth

Cofrestru Ar-lein

Os ydych yn sefydliad sydd â diddordeb mewn darparu cyfleoedd i wirfoddolwyr ledled Cymru gallwch gofrestru gyda Gwirfoddoli Cymru yn rhwydd a dechrau ychwanegu eich cyfleoedd heddiw. I gofrestru eich sefydliad, cofrestru cyfle newydd neu ddiwygio rhai sydd eisoes yn bodoli ewch i wefan Gwirfoddoli Cymru.