Recriwtio Gwirfoddolwr

Os ydych yn recriwtio gwirfoddolwyr am y tro cyntaf, neu os ydych wedi bod yn elwa o wasanaethau cynorthwywyr parod a llawn cymhelliant ers blynyddoedd, gall Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg eich helpu i ddod o hyd i’r gwirfoddolwyr cywir ar gyfer eich sefydliad chi, eu rheoli, a gwneud yn siŵr eu bod yn aros.


Llwyddo gyda'n gilydd - Sut allwn ni helpu?

Os oes gennych wirfoddolwyr yn gweithio i'ch sefydliad chi – neu os ydych yn meddwl eich bod yn dymuno recriwtio gwirfoddolwyr – gallwch eich helpu chi â phopeth sy'n gysylltiedig â gwirfoddoli:

  • Helpu denu gwirfoddolwyr iau
  • Canllawiau ynglŷn ag asesiadau risg yn y gweithlu
  • Cyngor ynglŷn â'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a gweithio gydag oedolion a phlant sy'n agored i niwed
  • Cwestiynau am dreuliau gwirfoddolwyr a'r effaith ar daliadau lles
  • Arferion gorau wrth wirfoddoli

I gael gwybod sut y gallwn fod o fwy o gymorth cliciwch ar y pennawd uchod - Llwyddo gyda'n gilydd - sut y gallwn helpu.

Yr holl wybodaeth fydd ei hangen arnoch - Dalenni Gwybodaeth am Wirfoddoli i sefydliadau

Rydym wedi datblygu cyfres o ddalenni gwybodaeth gwerthfawr i bobl sy'n gweithredu sefydliadau di-elw.