Digwyddiadau gwirfoddoli ym Mro Morgannwg

Un o swyddogaethau GVS yw cynorthwyo pobl i wirfoddoli. Mae ein ffeiriau gwirfoddoli yn gyfle delfrydol i gael sgwrs unigol gyda sefydliadau sy’n bwriadu recriwtio gwirfoddolwyr.

Y Ffair Wirfoddoli FAWR

Mae’r Ffair Wirfoddoli FAWR yn gyfle gwych i sgwrsio’n hamddenol ag amrywiaeth enfawr o ddarparwyr cyfleoedd gwirfoddoli a allai fod yn ddechrau antur newydd.  

Rhesymau posibl dros fod eisiau gwirfoddoli:

  • helpu eich cymuned   
  • cwrdd â phobl newydd
  • cael profiadau newydd
  • rhoi hwb i’ch siawns o ddod o hyd i waith â thâl
 Y Ffeiriau Gwirfoddoli bach

Yn dilyn llwyddiant ysgubol ein Ffair Wirfoddoli Fawr, bydd GVS yn cyflwyno nifer o Ffeiriau Gwirfoddoli Bach mewn gwahanol leoliadau ar draws Bro Morgannwg.

Neuadd Fach y Bont Faen

 

Neuadd Llantonian Llanilltud Fawr

 

Llyfrgell Penarth

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â GVS, rhif ffôn: 01446 741706 neu anfonwch neges e-bost i enquiries@gvs.wales