Gwobr Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Rhan o’r Fenter GwirVol yw Gwobr Gwirfoddolwyr y Mileniwm sydd wedi ei anelu at bobl ifanc rhwng 14 a 25 mlwydd oed.

 

MV-logo -in -Jpeg3

Mae gwobr Gwirfoddolwyr y Mileniwm yn ffordd o gydnabod yr hyn rydych wedi ei wneud – mae’r tair tystysgrif wedi 50, 100 a 200 o oriau yn cynnwys logo GwirVol a logo Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu eich bod yn gallu eu dangos i unrhyw un sydd am wybod faint o oriau rydych wedi eu gweithio, ble y gwnaethoch hynny a phryd y gwnaethoch hynny ac mae stamp Llywodraeth Cymru ar y gwaelod yn dangos bod hynny’n swyddogol. Yn wir, os byddwch yn cwblhau 200 o oriau, byddwch yn cael llofnod Prif Weinidog Cymru wedi ei argraffu ar y dystysgrif!

Os ydych eisoes yn gwirfoddoli neu hyd yn oed os ydych am gael mwy o wybodaeth am wirfoddoli, mae Gwirfoddoolwyr y Mileniwm yn ffordd o wneud yn siŵr bod gennych ryw fath o gofnod o’r hyn rydych yn ei wneud wrth wirfoddoli. Mae hefyd yn ffordd i sefydliad ddweud ‘diolch’ i chi am yr oriau o waith a wnaethoch am ddim.

O ie, mae’n rhaid i chi fod rhwng 14 a 25 a rhaid i chi roi eich oriau am ddim – mae hynny’n golygu os yw eich ysgol neu eich Coleg yn dweud wrthych am wneud hynny, nid gwirfoddoli ydyw (yn anffodus nid ydym yn cyfrif oriau Bagloriaeth Cymru, ond beth am ddechrau gwobr Gwirfoddolwyr y Mileniwm pan fyddwch yn gorffen Bagloriaeth Cymru?).

Diddordeb?

Dylai fod gennych! Ac mae mwy… os ydych yn gwirfoddoli eich 50 awr gyntaf mewn lleoliad sy’n ymwneud â chwaraeon neu weithgarwch corfforol (gan gynnwys popeth o gaiacio i daflu esgidiau glaw) cewch dderbyn eich tystysgrif 50 awr (y cyntaf o dair) fel tystysgrif Chwaraeon Gwirfoddolwyr y Mileniwm 50 – sy’n cynnwys logo Llundain 2012 ac mae’n rhan o etifeddiaeth y Gemau Olymaidd yn y DU.

Mae ychydig o waith papur i’w lenwi a bydd angen i’ch oriau gael eu cymeradwyo mewn lleoliad rydym wedi ei asesu ond mae hyn yn syml, a gallwch wneud hynny ar-lein hyd yn oed! Nid oes unrhyw arholiadau a’r cyfan rydym ei angen gennych yw eich amser. Beth allai fod yn haws?

Os ydych am wneud cais am Wobr Gwirfoddolwyr y Mileniwm rhaid i chi ddod o hyd i leoliad gwirfoddoli i ddechrau felly ewch i cyfleoedd gwirfoddoli.

Os ydych am gael mwy o wybodaeth am wobr Gwirfoddolwyr y Mileniwm ewch i Wefan GwirVol.