Gwasanaethau Allgymorth

Mae gwasanaeth allgymorth GVS yn cyrraedd pob rhan o Fro Morgannwg.

Rydym yn cefnogi sefydliadau i ddatblygu cyfleoedd gwirfoddoli newydd ac i gyflwyno gwirfoddoli i gynifer o bobl ag sy’n bosibl. Yn ogystal â sicrhau bod gwirfoddoli yn fwy gweladwy ac atyniadol i ddarpar wirfoddolwyr ledled y Fro, mae GVS hefyd yn cynnig gwybodaeth ynglŷn â rhedeg eich sefydliad, hyfforddi, gwirfoddoli, cyfleoedd ariannu a mwy!

Gallwn hefyd ddarparu sgyrsiau a chyflwyniadau ar gyfer grwpiau lleol ynglŷn â gwirfoddoli a gwasanaethau eraill y GVS, er mwyn cefnogi grwpiau cymunedol ac elusennau, yn enwedig yn ardaloedd gwledig y Fro, i ddatblygu cyfleoedd newydd a chyffrous.

Lleoliadau allgymorth presennol:

  • Llyfrgell Llanilltud Fawr

  • Coleg Cymunedol y Bont-faen

  • Llyfrgell Penarth

  • Llyfrgell y Barri

I gael rhagor o wybodaeth, ac i gael dyddiadau ac amseroedd diweddaraf ein gwasanaethau allgymorth, cysylltwch â ni yn uniongyrchol ar: 01446 741706, neu defnyddiwch y ffurflen isod.  

 

Contact GVS

Please complete the form below