Stori Morgan

Mae stori ddigidol Morgan Rogers yn adrodd hanes go iawn o sur y gwnaeth gwirfoddoli newid ei fywyd. Meddai Clare Humphreys, y Cynghorydd Gwirfoddoli Ieuenctid “Mae hi wedi bod yn wych i gael gwneud cyfres o ffilmiau i bobl ifanc. Mae stori Morgan yn ysbrydolaeth a bydd yn sicr yn herio'r stereoteip o bobl ifanc a gwirfoddoli.”