Gwasanaeth Argraffu a Dylunio

Gwasanaeth argraffu a dylunio proffesiynol a rhesymol iawn ar gyfer grwpiau cymunedol ac elusennol.

Gwasanaeth Argraffu

Gwasanaeth di-elw ar gyfer grwpiau gwirfoddol

Mae GVS yn defnyddio peiriant ffotocopio proffesiynol iawn sy’n gallu argraffu inc du a lliw, cefn wrth gefn, wedi’i stwfflo a’u plygu am brisiau rhad iawn.

Gallwn gynnig dyfynbrisiau cystadleuol iawn i grwpiau sy’n aelodau. Os ydych yn dymuno cael dyfynbris am waith argraffu cysylltwch â GVS.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o bapur a cherdyn lliw o wahanol bwysau i gyd-fynd ag anghenion grwpiau sy’n aelodau.

Gwasanaeth Dylunio

Gwasanaeth proffesiynol ond rhad iawn am brisiau elusennol.

Mae GVS yn cynnig gwasanaeth dylunio i’w aelodau a c yn defnyddio Microsoft Publisher ac Adobe Photoshop i greu gwaith dylunio proffesiynol am brisiau effeithlon o ran cost. Mae’r gwasanaeth yn gyffredinol yn costio £10 fesul cynllun ond mae hyn yn dibynnu ar nifer yr oriau o waith a wneir.  Mae GVS yn cynhyrchu drafft a anfonir i’r cwsmer i’w ystyried cyn cytuno ar y cynllun terfynol. Mae GVS yn dylunio amrywiaeth eang ac amrywiol o ddeunyddiau ar gyfer grwpiau sy’n aelodau gan gynnwys:

• Cardiau Busnes

• Posteri Digwyddiadau

• Cylchlythyron

• Dalenni

• Cyfeirlyfrau a rhaglenni

• Gwahoddiadau

Os oes gennych ddiddordeb yng ngwasanaeth dylunio GVS ac yn dymuno cael mwy o wybodaeth neu ddyfynbris cysylltwch â GVS gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

Sylwer bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod y wefan hon yn gwbl ddwyieithog.  Llenwch y ffurflen yn Saesneg os gwelwch yn dda gan nad oes gennym lawer o staff sy'n siarad Cymraeg. Diolch am fod yn ystyriol.

Contact

Contact