Llogi Ystafell Gyfarfod

A wyddoch bod gan GVS ystafell gyfarfod y gall eich grŵp ei llogi a’i defnyddio? (Cyfradd gostyngedig i aelodau GVS).

Unit 5 Meeting Room

Mae’r ystafell gyfarfod yn gwbl hygyrch ac wedi ei lleoli ar y llawr gwaelod a gall ddal hyd at 10 o bobl yn gyfforddus. Mae’r cyfraddau am logi’r ystafell fel a ganlyn:-

Aelodau GVS gydag incwm o lai na £15000 y flwyddyn

£10 am ddiwrnod llawn

£5 am hanner diwrnod*

Aelodau GVS gydag incwm o fwy na £15000 y flwyddyn

£20 am ddiwrnod llawn

£10 am hanner diwrnod*

Tenantiaid Canolfan Fenter Cymuned y Barri

£30 am ddiwrnod llawn

£20 am hanner diwrnod*

Pobl nad ydynt yn aelodau

£40 am ddiwrnod llawn

£25 am hanner diwrnod*

Mae’r tâl am logi ar gyfer llogi’r ystafell yn unig. Gallai fod offer ar gael ond gallai fod angen talu am hyn. Cysylltwch â GVS i drafod.

*Mae cyfnod hanner diwrnod rhwng 9am a 12noon neu 1pm a 4pm.

Ni fyddwn yn darparu unrhyw fwyd a diod. Bydd angen i’r llogwr drefnu’r rhain ar wahân. Ni cheir defnyddio’r gegin ar y llawr gwaelod.

Cadarnhad o logi ystafell

Byddwn yn anfon cadarnhad ysgrifenedig at y llogwr. Byddwn yn anfon anfoneb ar ôl y dyddiad y trefnwyd yr ystafell ar ei gyfer.

Polisi canslo

Bydd yn ofynnol i chi dalu’r ffi cyfan oni bai ein bod yn cael gwybod yn ysgrifenedig o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn dyddiad/au llogi’r ystafell. Byddwn yn codi tâl am drefniadau sy’n cael eu canslo llai na 10 diwrnod gwaith cyn dyddiad/au llogi’r ystafell neu am beidio â bod yn bresennol ar y diwrnod/au.

Defnyddio’r ystafell

Rhaid i ddefnyddwyr yr ystafell sicrhau bod pawb yn ymwybodol o’r gweithdrefnau iechyd a diogelwch. Gofynnir i ddefnyddwyr ddychwelyd yr holl ddodrefn i’w safleoedd gwreiddiol ar ôl y cyfarfod a sicrhau bod y drws allanol a’r ffenestri wedi eu cloi. Rhaid clirio unrhyw weddillion bwffe/diodydd.

I drefnu ystafell cysylltwch â GVS gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

Sylwer bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod y wefan hon yn gwbl ddwyieithog.  Llenwch y ffurflen yn Saesneg os gwelwch yn dda gan nad oes gennym lawer o staff sy'n siarad Cymraeg. Diolch am fod yn ystyriol.

Contact

Contact