Benthyg Offer am Ddim

Mae gan GVS offer i’w fenthyca yn rhad ac am ddim i grwpiau gwirfoddol a chymunedol sy’n aelodau.

Mae gan GVS yr offer canlynol:

 • Taflunydd digidol
 • Camera digidol
 • Uwchdaflunydd
 • Uwchsgriniau
 • Byrddau arddangos
 • Stand siart droi
 • Fideo Flip
 • Llechi iPad*
 • Llechi Galaxy*
 • Llechi Kindle Fire*
 • Gliniaduron*

*Mae telerau ac amodau’n gymwys, cyfnod benthyca byr yn unig.

Os hoffech fenthyca unrhyw un o’r offer uchod cysylltwch â GVS

Sylwer bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod y wefan hon yn gwbl ddwyieithog.  Llenwch y ffurflen yn Saesneg os gwelwch yn dda gan nad oes gennym lawer o staff sy'n siarad Cymraeg. Diolch am fod yn ystyriol.

Contact

Contact