Gwasanaethau Ymarferol

Mae GVS yn cynnig nifer o wasanaethau ymarferol yn RHAD AC AM DDIM neu â chymhorthdal, sef:

•    Benthyg offer (gwasanaeth rhad ac am ddim i sefydliadau sy’n aelodau)
•    Ystafell Gyfarfod (gwasanaeth cost isel i sefydliadau sy’n aelodau)
•    Ystafell Technoleg Gwybodaeth (gwasanaeth cost isel i sefydliadau sy’n aelodau)
•    Cyhoeddusrwydd yng nghylchlythyr Vista GVS a chylchlythyron eraill
•    Argraffu
•    Ffotocopïo
•    Cyhoeddi bwrdd gwaith (gwaith dylunio)
•    Gwasanaethau gorffen gan gynnwys casglu at ei gilydd, plygu a styfflu, torri papur â guillotine, rhwymo a lamineiddio

Os ydych yn dymuno trafod unrhyw un o’r gwasanaethau hyn a / neu gysylltu â ni i gael dyfynbris cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

Sylwer bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod y wefan hon yn gwbl ddwyieithog.  Llenwch y ffurflen yn Saesneg os gwelwch yn dda gan nad oes gennym lawer o staff sy'n siarad Cymraeg. Diolch am fod yn ystyriol.

Contact

Contact