Cylchgrawn Vista

Mae GVS yn cynhyrchu newyddion copi caled chwarterol sy’n berthnasol iawn i’r Sector Gwirfoddol. Mae’r gwasanaeth hwn yn cyd-fynd â gwasanaeth e-fwletin GVS sy’n lledaenu gwybodaeth trwy e-bost bob wythnos.

Cylchgrawn Vista

 

Cynhyrchir cylchgrawn “Vista” GVS bedair gwaith y flwyddyn o amgylch y 15fed Ionawr, Ebrill, Gorffennaf a Hydref. Gwahoddir ac anogir aelodau a chysylltiadau GVS i gyflwyno erthyglau perthnasol. Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn erthyglau yw’r 1af o bob un o’r misoedd y cynhyrchir y cylchgrawn.

 

Rhifynnau diweddaraf:

Cylchlythyr Cyllid

Cynhyrchir Cylchlythyr Cyllid GVS bob chwarter ac mae’n cynnwys gwybodaeth berthnasol gyfredol ar gyllid y gallai sefydliadau gwirfoddol sy’n gweithredu ym Mro Morgannwg ei dderbyn.

Rhifynnau diweddaraf: