Gwasanaeth e-Fwletin GVS

Oherwydd bod y rhyngrwyd ac e-bost mor effeithiol mae GVS yn gallu dosbarthu gwybodaeth amserol yn wythnosol ar e-bost. Mae’r gwasanaeth hwn yn effeithlon ac yn ecogyfeillgar.

Mae’r e-fwletin yn cynnwys gwybodaeth ar amrywiol bynciau, rhai ohonynt yn cynnwys:

  • Newyddion am Gyllid
  • Newyddion am Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Newyddion i Wirfoddolwyr
  • Newyddion Cymunedol a Thrydydd Sector sy’n cynnwys cyllid, hyfforddiant a digwyddiadau a chyfleoedd sydd ar gael

Os ydych yn dymuno tanysgrifio i unrhyw un o’r e-Fwletinau hyn sgroliwch i lawr i waelod unrhyw un o’r tudalennau gwe a chliciwch ar yr arwydd "+" wrth ymyl cofrestrwch i gael ein newyddion. Anfonwch eich cyfeiriad e-bost a gwnawn eich ychwanegu i’n rhestr(i) gylchredeg.