Governance Primer

Gall sefydlu grŵp gwirfoddoli neu elusen fod yn dasg hynod anodd. Mae tîm llywodraethu GVS wedi creu adnodd arbennig i symleiddio’r broses hon: Paratoi i Lywodraethu.

Er bod nifer o adnoddau gwych ar gael ar-lein i gefnogi grwpiau newydd a rhai sy’n datblygu ar hyn o bryd, gyda’i gilydd gall yr adnoddau hyn gynnwys dwsinau (os nad gannoedd) o dudalennau.

Ein nod ni oedd creu dogfen fer, hawdd ei dilyn, er mwyn amlinellu’r prif gamau sy’n rhan o’r broses, gan ddarparu ychydig o ganllawiau ar gyfer pob un ohonynt, a chysylltiadau i ddogfennau atodol safonol.

Mae Paratoi i Lywodraethu yn cynnwys y canlynol:

  • O’r Syniad i’r Gweithredu
  • Ymddiriedolwyr
  • Strwythurau Cyfreithiol
  • Y Ddogfen Lywodraethu
  • Elusennau
  • Cyfarfodydd Effeithiol
  • Y Camau Nesaf

Lawrlwytho neu weld Paratoi i Lywodraethu (Ar gael yn Saesneg yn unig)