Gwasanaethau Gwybodaeth

Mae GVS yn gweithredu gwasanaeth gwybodaeth cynhwysfawr i gwrdd ag anghenion grwpiau cymunedol a gwirfoddol sy'n gweithredu ym Mro Morgannwg ac ardaloedd amgylchol.