Iechyd a Lles yn y Fro

Mae llawer o ffyrdd y gallwch gael cymorth i wella eich iechyd a’ch lles ac iechyd a lles y bobl rydych yn eu hadnabod neu’n gweithio gyda nhw. Maent yn cynnwys amrywiaeth o wefannau defnyddiol sydd â chyngor, gwybodaeth ac adnoddau y gallwch eu defnyddio.

Tîm Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Mae gwefan y Tîm Iechyd Cyhoeddus yn darparu gwybodaeth am ddigwyddiadau iechyd a lles, mentrau iecyd cyhoeddus, ffliw tymhorol, iechyd yn y gaeaf, ymchwil a chyhoeddiadau a llawer mwy.

http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/meet-the-public-health-team

 

Beth yw Making Every Contact Count?

Annog a grymuso pobl i wneud dewisiadau iachach o ran dull o fyw er mwyn cyflawni newid cadarnhaol a hirdymor mewn ymddygiad yw Making Every Contact Count. Mae’r syniad sylfaenol sy’n sail i ddull Making Every Contact Count yn sylm. Mae’n cydnabod bod staff sy’n gweithio yn y sectorau iechyd, awdurdod lleol a gwirfoddol mewn cyswllt â miloedd o bobl bob dydd, unigolion o’r boblogaeth breswyl, ac maent mewn sefyllfa ddelfrydol i hybu iechyd a dull o fyw iach.

Mae GVS yn cynnal sesiwn briffio ynglŷn â Making Every Contact Count trwy gydol y flwyddyn.  Ffoniwch ni ar 01446 741706 i gael gwybod dyddiad y sesiwn nesaf.

 

Cyngor, gwybodaeth a newyddion iechyd

Tîm Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Yn darparu data a gwybodaeth am iechyd am Gaerdydd a’r Fro.

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/46347

 

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn darparu cyngor a gwasanaethau iechyd cyhoeddus sy’n annibynnol yn broffesiynol i ddiogelu a gwella iechyd a lles poblogaeth Cymru.

I gael y newyddion diweddaraf am iechyd cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys pynciau iechyd, digwyddiadau, data a newyddion iechyd.

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/home