Grŵp Rhwydwaith Cymorth a Gwybodaeth Gofalwyr

Mae’r Grŵp Rhwydwaith Cymorth a Gwybodaeth Gofalwyr yn grŵp aml-asiantaeth sy’n cyfarfod  bob tri mis i rannu gwybodaeth ac amlygu materion iechyd a gofal cymdeithasol i ofalwyr. Mae’r grŵp yn cynnwys staff o sefydliadau gwirfoddol, y Bwrdd Iechyd a Chyngor Bro Morgannwg. Os ydych yn darparu gwasanaethau i ofalwyr o unrhyw oed yn y Fro neu yng Nghaerdydd, mae croeso i chi ymuno â’r Grŵp Rhwydwaith.  

Cofnodion cyfarfodydd y Grŵp Rhwydwaith Cymorth a Gwybodaeth Gofalwyr

20 Mai 2015

Cynhelir cyfarfodydd nesaf y Grŵp Rhwydwaith Cymorth a Gwybodaeth i Ofalwyr:

  • Dydd Mawrth, 22 Medi
  • Dydd Mercher, 9 Rhagfyr

Mae pob cyfarfod yn dechrau am 10am ac yn gorffen am 12pm yn GVS

Os ydych am ymuno â’r Grŵp Rhwydwaith cysylltwch â Linda Pritchard yn GVS.