Cyfeirlyfr a Llawlyfr Gofalwyr

Cyfeirlyfr Gofalwyr

A ydych chi’n gofalu am rywun? Cyfeirlyfr o gymorth, cyngor a gwybodaeth ar gyfer gofalwyr ym Mro Morgannwg a Chaerdydd

Mae’r cyfeirlyfr hwn yn rhestr cynhwysfawr o wasanaethau i ofalwyr o bob oed ac mae’n cynnwys gwybodaeth am grwpiau hunangymorth, llinellau cymorth dros y ffôn, eiriolaeth, cymorth cymdeithasol a llawer o wasanaethau eraill. I gael copïau o’r cyfeirlyfr, cliciwch ar y ddolen isod neu cysylltwch â Linda Pritchard yn GVS.

Cyfeirlyfr Gofalwr

 

Llawlyfr Gofalwyr

Mae’r llawlyfr hwn yn darparu gwybodaeth sylfaenol ynglŷn â’r rhan fwyaf o bethau y angen i ofalwyr ei wybod. I gael copi ewch i:

http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/social_care/adult_services/caring_for_someone/caring_for_someone.aspx

https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Iechyd-a-gofal-cymdeithasol/Gofalwyr/Cymorth-a-chyngor-i-ofalwyr/Pages/Cymorth-a-chyngor-i-ofalwyr.aspx

http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/information-for-carers