Gwybodaeth i Ofalwyr

Nid yw llawer o ofalwyr yn cydnabod eu bod yn ofalwyr oherwydd eu bod yn ystyried eu swyddogaeth yn un o fod yn wr neu gwraig, partner, brawd neu chwaer, rhiant, plentyn, ffrind neu gymydog. Maent yn gwneud yr hyn sy’n dod yn naturiol iddynt – gofalu am rywun sydd angen eu gofal. Gall gofalu roi boddhad, ond gall hefyd effeithio ar eich bywyd cartref, bywyd gwaith, amser hamdden a’ch perthynas gyda’r unigolyn rydych yn gofalu amdano. Mae nifer o wasanaethau ar gael i gynorthwyo gofalwyr:

Cyngor Bro Morgannwg

I gael gwybodaeth am asesiadau, cymorth a gwasanaethau i ofalwyr lawrlwythwch gopi o’r Llawlyfr Gofalwyr ac edrychwch ar rifyn diweddaraf Gwasg Gofal. 

Cysylltwch â Chyngor Bro Morgannwg ar 01446 700111 
E-bost: CarersServices@valeofglamorgan.gov.uk
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/social_care/adult_services/caring_for_someone/caring_for_someone.aspx

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

I gael unrhyw wybodaeth yn ymwneud â gofalwyr ffoniwch 029 2033 5468 neu e-bost cardiffandvale.carers@wales.nhs.uk neu ewch i http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/information-for-carers

Cyngor Caerdydd

I gael gwybodaeth am gymorth a chyngor i ofalwyr yng Nghaerdydd, gweler https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Iechyd-a-gofal-cymdeithasol/Gofalwyr/Cymorth-a-chyngor-i-ofalwyr/Pages/Cymorth-a-chyngor-i-ofalwyr.aspx

Hyrwyddwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerydd a’r Fro

Margaret McLaughlin yw Aelod Annibynnol (Trydydd Sector) Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a Bro Morgannwg a Hyrwyddwr Gofalwyr y Bwrdd Iechyd.

Carers’ Overview Scoop-It – Mae Margaret yn defnyddio’r gwasanaeth Scoop-It ar y we fel man i gasglu erthyglau ar wefannau at ei gilydd, gan gynnwys papurau’r Bwrdd Iechyd, sy’n berthnasol i’r agenda gofalwyr lleol. 

Strategaeth Gwybodaeth ac Ymgynhori â Gofalwyr Caerdydd a’r Fro 2012 – 15 a Strategaeth Gofalwyr Dros Dro Caerdydd a’r Fro

Os ydych am gael mwy o wybodaeth am y strategaethau hyn, cysylltwch â Linda Pritchard yn GVS ar 01446 741706 neu gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

Sylwer bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod y wefan hon yn gwbl ddwyieithog.  Llenwch y ffurflen yn Saesneg os gwelwch yn dda gan nad oes gennym lawer o staff sy'n siarad Cymraeg. Diolch am fod yn ystyriol.

Contact

Contact