Cyngor Iechyd Cymunedol Caerdydd a Bro Morgannwg

Beth yw’r Cyngor Iechyd Cymunedol? Mae Cynghorau Iechyd Cymunedol yn cynrychioli llais annibynnol cleifion a’r cyhoedd sy’n defnyddio gwasanaeth iechyd yng Nghymru. Mae ganddynt swyddogaeth bwysig o ran dylanwadu ar y modd y caiff gwasanaethau iechyd eu cynllunio a’u darparu, i sicrhau’r canlyniadau iechyd a lles gorau i gleifion a’r cyhoedd yng Nghymru.

Mae gan Fro Morgannwg ddau Aelod Trydydd Sector o’r Cyngor Iechyd Cymunedol, Pat Matthews a Moawia Bin Sufyan, a enwebwyd trwy GVS. Eu swyddogaeth yw i gefnogi’r Cyngor Iechyd Cymunedol yn ei waith a rhoi safbwynt y trydydd sector. Maent yn mynychu cyfarfodydd y Cyngor Iechyd Cymunedol, yn monitro ymweliadau ac yn cyfrannu i ymgynghoriadau a digwyddiadau.

Mae croeso i chi gysylltu â’ch aelod lleol o’r Cyngor Iechyd Cymunedol os ydych am wybod mwy am eu gwaith a rhoi safbwyntiau o’r trydydd sector. Cofiwch na fyddant bob amser yn gallu ymdrin â’ch holl ymholiadau na gweithredu ar faterion penodol sy’n ymwneud â’ch sefydliad chi. I gael mwy o wybodaeth, ewch i’r wefan.

Os ydych am wybod mwy am y swyddogaeth, cysylltwch â Linda Pritchard yn GVS gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

Sylwer bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod y wefan hon yn gwbl ddwyieithog.  Llenwch y ffurflen yn Saesneg os gwelwch yn dda gan nad oes gennym lawer o staff sy'n siarad Cymraeg. Diolch am fod yn ystyriol.

Contact

Contact