Darparwyr hyfforddiant eraill

Gweler isod restr o ddarparwyr hyfforddiant priodol i’r sector gwirfoddol. Cliciwch ar y dolenni i weld manylion cyrsiau pob darparwr hyfforddiant.

Mae GVS yn cynnal rhaglen hyfforddi. Rydym yn hysbysebu cyrsiau sy’n addas ar gyfer y sector gwirfoddol ar ein tudalen newyddion a gellir gweld rhestr wedi’i hidlo yn yr adran hyfforddiant a digwyddiadau o’r newyddion.

 

Gweithredu Dros Iechyd Meddwl Caerdydd a’r Fro

Rhaglen Hyfforddiant Plant yng Nghymru

Hyfforddiant Cymorth Cymru

Anabledd Cymru – Hyfforddiant Cydraddoldeb i Bobl Anabl

Hyfforddiant Diverse Cymru

Cynghreiriau Gofal Iechyd

Anabledd Dysgu Cymru

NewLink Wales

Parkinson’s UK

Participation Cymru

RNIB

Shelter Cymru

SNAP Cymru

Vision 21 Cyrsiau Hyfforddiant Galwedigaethol

Canolfan Cydweithredol Cymru

Rhaglen Hyfforddiant Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Os yw eich sefydliad yn darparu hyfforddiant ym Mro Morgannwg neu yn yr ardal o amgylch yn rheolaidd ac yn dymuno cael eich cynnwys ar y rhestr uchod cysylltwch â GVS gan ddefnyddio’r ffurflen isod.  GVS sy’n dewis pwy gaiff eu cynnwys ar y rhestr.

Sylwer bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod y wefan hon yn gwbl ddwyieithog.  Llenwch y ffurflen yn Saesneg os gwelwch yn dda gan nad oes gennym lawer o staff sy'n siarad Cymraeg. Diolch am fod yn ystyriol.

Contact

Contact