Hyfforddiant gan gynghorau gwirfoddol sirol lleol eraill (gan gynnwys Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru)

Caiff grwpiau sy’n aelodau o GVS ddilyn cyrsiau a weithredir gan gynghorau gwirfoddol sirol cyfagos a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Mae GVS yn Gyngor Gwirfoddol Sirol sy’n cwmpas ardal Bro Morgannwg.

Gallwch chwilio am hyfforddiant gan Gynghorau Gwirfoddol Sirol trwy Gymru Gyfan yn Cyrsiau i gymunedau.

Os ydych yn dymuno dilyn hyfforddiant a weithredir gan gyngor gwirfoddol sirol arall bydd angen i chi gysylltu â nhw i gael ffurflen archebu.  Mae GVS yn gweithio gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru hefyd sy’n gweithredu ar lefel genedlaethol ac mae hefyd yn cynnal cyrsiau hyfforddi priodol i’r sector gwirfoddol ac yn lleol i ardaloedd Caerdydd a Bro Morgannwg.