Hyfforddiant GVS

Mae GVS yn cynnig ystod eang o gyrsiau hyfforddiant sy’n berthnasol iawn i’r Sector Gwirfoddol.

Cyrsiau Technoleg Gwybodaeth Un i Un Ychwanegol (a ddarperir gan GVS)
Mae GVS yn cynnig hyfforddiant technoleg gwybodaeth ar gyfrifiadur ynglŷn a Microsoft Office gan gynnwys Word, Publisher ac Access ar sail un i un. Y pris am yr hyfforddiant hwn am sesiwn o dair awr yw dim ond £30 fesul unigolyn (hyd at uchafswm o £50 yn dibynnu ar incwm eich grŵp). Cysylltwch â GVS cyn cynnwys eich ffi. Gellir addasu hyfforddiant technoleg gwybodaeth ar gyfer anghenion eich sefydliad.

Cyrsiau Technoleg Gwybodaeth Un i Un Ychwanegol (a ddarperir gan hyfforddwr allanol)
Mae GVS yn gallu cynnig cyrsiau ychwanegol ar gyfer ei aelodau a ddarperir gan hyfforddwr lleol. Cwrs Cyflwyniad i Microsoft Excel a gynnigir. Ffioedd y cwrs yw £60 am 3 awr fesul unigolyn.

Mae’r holl brisiau a nodir uchod yn gyfraddau ar gyfer aelodau GVS; cysylltwch â GVS am gyfraddau pobl nad ydynt yn aelodau.

Sylwer bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod y wefan hon yn gwbl ddwyieithog.  Llenwch y ffurflen yn Saesneg os gwelwch yn dda gan nad oes gennym lawer o staff sy'n siarad Cymraeg. Diolch am fod yn ystyriol.