Cyfeiriadur o Wasanaethau’r Trydydd Sector

Mae’r nodyn hwn yn rhoi gwybodaeth am wasanaethau rheng flaen y trydydd sector, ynghyd â llinellau cymorth, a all fod o gymorth i bobl yn ystod yr argyfwng COVID-19. Mae yma hefyd wybodaeth am wasanaethau eraill a hybiau cymunedol.

Mae’n bosibl y bydd y gwasanaethau hyn yn newid wrth i’r sefyllfa ddatblygu. At hynny, maent yn dibynnu ar wirfoddolwyr, ac felly efallai na fyddant yn gallu ymateb i bob cais am gymorth.

Byddwn yn diweddaru’r wybodaeth yn aml wrth i GVS ddod yn ymwybodol o wasanaethau eraill.

I weld copi o’r cyfeiriadur cliciwch yma.