Ymateb COVID-19 GVS

Rydym ni, y Cyngor Gwirfoddoli ar gyfer ardal Bro Morgannwg, yn canolbwyntio ein hymdrechion ar fod yn bont rhwng y cymorth sy’n cael ei gynnig a’r cymorth y mae ei angen, ac, ar yr un pryd, yn cefnogi sefydliadau, rhai ohonynt yn sefydliadau newydd, gyda’u prosesau llywodraethu a chynllunio. Mae’r holl staff yn gweithio o gartref ar hyn o bryd, felly byddwch yn amyneddgar.

Tîm GVS

Ar hyn o bryd, mae staff y GVS yn ateb llawer o gwestiynau ac ymholiadau gan

  • Unigolion sy’n cynnig helpu yn eu cymuned leol
  • Grwpiau gwirfoddol a chymunedol sy’n datblygu eu cynlluniau wrth gefn eu hunain
  • Partneriaid o’r Sector Cyhoeddus sy’n chwilio am y ffordd orau o gael cymorth gwirfoddol a chymunedol cyd-drefnus, diogel ar gyfer trigolion Bro Morgannwg.

Ymholiadau ynghylch gwirfoddoli, ac ymholiadau ynghylch Datblygu, Cyllido ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ar gyfer unigolion sydd am gofrestru diddordeb mewn gwirfoddoli, ewch i wefan Gwirfoddoli Cymru: https://volunteering-wales.net/vk/volunteers/index.htm

Er bod ein staff yn gweithio o gartref, gallwch gysylltu â ni yn ystod oriau gwaith trwy ddefnyddio’r rhifau cyswllt a’r cyfeiriadau e-bost isod. Byddwch yn amyneddgar os na fyddwch yn cael ateb ar unwaith. 

Ymholiadau Cyffredinol 07947 848605   

Ceri@gvs.wales
Mark@gvs.wales
Cath@gvs.wales

Cydlynu Iechyd a Gofal yn y Trydydd Sector 07908 514987

linda@gvs.wales
lani@gvs.wales

Gwirfoddoli 07539 600926

janine@gvs.wales
clare@gvs.wales
lani@gvs.wales

Llywodraethu a Chyllid 07908 514987

kris@gvs.wales

Prosiect Gofalwyr Cysylltiedig

rhian@gvs.wales

Prosiect ReBuild

clare@gvs.wales

Mae yna amrywiaeth o ddulliau cefnogi ar gael i gynorthwyo pobl yn ystod yr argyfwng COVID. Edrychwch ar y tudalennau isod.