Llawlyfr Dolenni Busnes Sector Gwirfoddol y Fro

Mae Llawlyfr Dolenni Busnes Sector Gwirfoddol y Fro yn darparu gwybodaeth ynglŷn â'r mathau o gymorth sydd ar gael gan sefydliadau sector preifat a chyhoeddus a sut y gall grwpiau gwirfoddol a chymunedol ddatblygu perthynas er mwyn cael cymorth.