Llwyddiannau Cyllido

Mae ein cymorth a'n cyngor am gyllid wedi galluogi grwpiau i godi dros £17,000,000 i ddarparu gwasanaethau ac adnoddau allweddol i'r bobl sy'n eu derbyn.

Dyma rai enghreifftiau o grwpiau sydd wedi llwyddo i gael cymorth:  

 • Grŵp Eiriolaeth, £38,000 gan 3 Guineas Trust
 • Grŵp Cymorth Brys, £79,000 gan CFAP Llywodraeth Cymru
 • Grŵp Eglwys, £100,000 gan Gronfa Treftadaeth y Loteri
 • Grŵp Rhandir, £9,000 gan Amgylchedd Cymru
 • Grŵp Anabledd Dysgu, £10,000 gan Clothworkers Foundation
 • Grŵp Nofio i Bobl Anabl, £2,000 gan Arian i Bawb Cymru
 • Grŵp Gofalwyr, £15,000 gan Lloyds TSB Foundation
 • Grŵp Gweithgaredd Dŵr, £25,000 gan Chwaraeon Cymru
 • Grŵp Cerddoriaeth, £5,000 gan Gyngor Celfyddydau Cymru
 • Grŵp Addysg Anifeiliaid, £87,000 gan Blant mewn Angen y BBC
 • Grŵp Pobl wedi Dadrithio, £25,000 gan GwirVol
 • Grŵp Pobl Hŷn, £120,000 gan Elusen Henry Smith
 • Grŵp Pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, £750 gan Gronfa Cymunedol y Co-operative

Cynllun Grantiau Bach Kick Start – bron i £1,000,000 wedi ei neilltuo i gannoedd o grwpiau ym Mro Morgannwg. Darllenwch yr adroddiad diwedd grant "What would you do with almost £1 million?" i gael mwy o wybodaeth.

Mae ein sefydliad wedi bod yn llwyddiannus hefyd â nifer o gynigion am gyllid gan gynnwys y Gronfa Loteri Fawr a Chynllun Gweithredu Gwirfoddol y Fro.

I ddefnyddio Gwasanaeth Cyllido GVS ewch i ymholiad chwilio am gyllid a Chymorthfeydd Cyllid Unigol.