Ymholiad Chwilio am Gyllid

Byddwn yn chwilio am gyllid o restr o gyllidwyr posibl, y cewch gyflwyno cais iddynt am gymorth, a byddwn yn anfon yr hyn a ganfyddir atoch er gwybodaeth ac i'ch sylw.

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i aelodau a grwpiau GVS sy'n gwneud cais am aelodaeth.

Sylwer bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod y wefan hon yn gwbl ddwyieithog.  Llenwch y ffurflen yn Saesneg os gwelwch yn dda gan nad oes gennym lawer o staff sy'n siarad Cymraeg. Diolch am fod yn ystyriol.

GVS Funding Enquiry Search