Dalenni Gwybodaeth am Gyllid

7. Canfod a chael cyllid

7.1 Datblygu strategaeth codi arian 
7.2 Grantiau - addas ar gyfer cyllid 
7.3 Gwneud cais i gyllidwyr 
7.3.1 Cyfrif amser gwirfoddolwyr mewn ceisiadau am gyllid 
7.4 Ffynonellau o gyllid 
7.4.1 Grantiau bach 
7.4.2 Cyllid gan y Loteri 
7.4.3 Ymddiriedolaethau a sefydliadau 
7.4.4 Cyllid grant Llywodraeth Cymru 
7.4.5 Cyllid grant Llywodraeth y DU nad yw wedi'i ddatganoli 
7.4.6 Ewrop 
7.4.7 Ffynonellau cyllid ar gyfer prosiectau iechyd a gofal cymdeithasol 
7.4.8 Ffynonellau cyllid ar gyfer prosiectau chwaraeon 
7.4.9 Ffynonellau cyllid ar gyfer prosiectau celf 
7.4.10 Ffynonellau cyllid ar gyfer prosiectau amgylcheddol 
7.4.11 Cyllid ar gyfer adeiladau cymunedol 
7.4.12 Cyllid ar gyfer prosiectau ar gyfer pobl ifanc 
7.4.13 Cyllid lleol - Bro Morgannwg 
7.4.14 Cyllid ar gyfer safleoedd addoli 
7.4.15 Cyllid ar gyfer Prosiectau Rhyngwladol 
7.4.16 Ffynonellau cyllid ar gyfer prosiectau newid hinsawdd 
7.4.17 Cyllid ar gyfer prosiectau treftadaeth sy'n canolbwyntio ar hanes 
7.5 Benthyciadau 
7.6.1 Digwyddiadau codi arian 
7.6.2 Codi arian trwy gymunroddion 
7.6.3 Codi arian trwy roddion 
7.7 Cyflwyniad i gaffael
7.7.1 Cyflwyniad i dendro
7.7.2 Datblygu tendr llwyddiannus 
7.7.3 Pennu costau eich tendr 
7.8 Masnachu 
7.8.1 Siopau Elusen 
7.9 Rhoi (ffynonellau cyllid)
7.10 Rhoi trwy drethi 
7.10.1 Cyflwyniad i roi trwy'r gyflogres 
7.10.2 Codi arian trwy'r gyflogres 
7.10.3 Consortia rhoi trwy'r gyflogres
7.10.4 Cyflwyniad i Gymorth Rhodd
7.10.5 Hyrwyddo Cymorth Rhodd 
7.10.6 Cadw Cofnodion Cymorth Rhodd
7.10.7 Cwestiynau Cyffredin Cymorth Rhodd 
7.11 Cyllid Corfforaethol 
7.12 Timau Ewropeaidd Arbenigol
7.13 Gweithio gyda'n gilydd i godi incwm 
7.14 Buddsoddi Cymunedol

Mae gan GVS ddalenni gwybodaeth eraill sy'n ddefnyddiol iawn ac yn briodol i grwpiau cymunedol a gwirfoddol gael mwy o wybodaeth gweler ein rhestr lawn o ddalenni gwybodaeth.