Cymorthfeydd Cyllid Unigol

Mae GVS yn trefnu Cymorthfeydd Cyllid gyda sefydliadau cyllido allweddol yng Nghymru. Mae'r Cymorthfeydd Cyllid yn cynnig cyfle i grwpiau gael trafodaeth unigol am brosiectau posibl gyda swyddogion cyllid grant. Mae 1 cyfle ym mhob 10 ar gyfartaledd o fod yn llwyddiannus wrth wneud cais am gyllid. Gall dod i un o Gymorthfeydd Cyllid Unigol GVS wella'r gyfradd llwyddiant hwn yn sylweddol gan fod y cyfartaledd ers i'r Cymorthfeydd ddechrau bellach yn 1 ym mhob 3.

I gael mwy o wybodaeth am y Cymorthfeydd Cyllid a sut i wneud cais am apwyntiad cysylltwch â GVS. Cynhelir y Cymorthfeydd Cyllid yn ein swyddfa GVS office ar Skomer Road, Barry. Gweld rhai o'n llwyddiannau cyllid.

Sylwer bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod y wefan hon yn gwbl ddwyieithog.  Llenwch y ffurflen yn Saesneg os gwelwch yn dda gan nad oes gennym lawer o staff sy'n siarad Cymraeg. Diolch am fod yn ystyriol.

Contact

Contact