Cyllid i Grwpiau

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth a Chyngor am Gyllid yn un o'r gwasanaethau niferus a gynigir AM DDIM gan GVS i grwpiau sy'n aelodau. Ei ddiben yw rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth am gyllid sy'n bwrpasol ar gyfer anghenion penodol eich grŵp.

Dros y blynyddoedd mae llawer o grwpiau wedi cael cymorth i sicrhau cyllid yn llwyddiannus i'w galluogi i ddarparu gwasanaethau ac adnoddau hanfodol sydd wedi gwella bywydau'r bobl y maent yn eu helpu. Mae dros £17,000,000 o gyllid wedi ei godi gan grwpiau yn ystod y cyfnod hwn. Gweler enghreifftiau o lwyddo i gael cyllid.

Mae'r gwasanaeth cyllid yn agored i holl aelodau GVS a darpar aelodau, sefydliadau gwirfoddol a chymunedol sydd wedi eu lleoli ym Mro Morgannwg neu sy'n gwasanaethu'r Fro.

Mae GVS yn cynnig gwasanaeth cyllid cynhwysfawr sy'n cynnwys:

Ydych chi'n chwilio am gyllid? Llenwch ffurflen ymholi am gyllid ar-lein neu trefnwch apwyntiad i ddefnyddio GRANTfinder trwy lenwi'r ffurflen isod.

Porth cyllid Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru – Porth Cyllid y Trydydd Sector yng Nghymru, siop un stop ar gyfer cyngor a chyfleoedd cyllid.

Sylwer bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod y wefan hon yn gwbl ddwyieithog.  Llenwch y ffurflen yn Saesneg os gwelwch yn dda gan nad oes gennym lawer o staff sy'n siarad Cymraeg. Diolch am fod yn ystyriol.

Contact

Contact