Manteision ymuno â GVS

Mae GVS yn sefydliad i aelodau. Caiff unrhyw sefydliad gwirfoddol a chymunedol sydd wedi'i leoli ym Mro Morgannwg neu'r cyffiniau neu sy'n gwasanaethu'r ardal honno fod yn aelod. Os ydych yn dal i fod yn y broses o sefydlu eich sefydliad ac nad oes gennych gyfansoddiad hyd yn hyn, gallwn eich cynorthwyo chi felly cysylltwch â ni ymlaen llaw.

Manteision ymuno â GVS:
 • Cyngor unigol am ddim ynglyn â chyllid
 • Benthyg offer am ddim e.e. byrddau arddangos, taflunydd digidol, sgrin uwchdaflunydd
 • Hysbysebu am ddim ar ein gwefan, yn ein cylchgrawn a’n e-fwletin wythnosol
 • Cylchgrawn Vista a Sustainable Funding News (cyhoediadau chwarterol) am ddim
 • Eich cynnwys am ddim yn ein cyfeiriadur aelodau ac ar y cyfeiriadur ar-lein
 • Ystafell i’w defnyddio ar gyfer cyfarfodydd
 • Ystafell i’w defnyddio ar gyfer TG
 • Gwasanaethau ymarferol, e.e. argraffu, rhwymo, lamineiddio, dylunio
 • Gwasanaeth dalen wybodaeth
 • Rhwydweithiau o sefydliadau gwirfoddol gyda diddordebau tebyg
 • Cymorth datblygu, e.e. cofrestru fel elusen, cyfansoddiadau, polisïau
 • Gweithio ar y cyd ag asiantaethau statudol ac asiantaethau eraill


Mae’r rhan fwyaf o’n gwasanaethau am ddim i’n haelodau. Codir y gost am y deunyddiau a ddefnyddiwyd am rai eraill, fel argraffu, rhwymo neu lamineiddio.

I ymuno â GVS

Llenwch ffurflen gais am aelodaeth (fersiwn ar-lein)

Os cewch unrhyw broblemau yn defnyddio’r ffurflen aelodaeth ar-lein defnyddiwch Ffurflen Gais Aelodaeth GVS (fersiwn PDF).

Mae aelodaeth am ddim i sefydliadau gwirfoddol sydd ag incwm blynyddol o lai na £15,000, £15 y flwyddyn ar gyfer sef for annual income between £15,000 – £50,000 and £30 for annual income above £50,000.