Cymorth i Grwpiau

Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau o ansawdd da i fodloni anghenion grwpiau gwirfoddol. Gallwn helpu eich grŵp gwirfoddol â nifer o wasanaethau rhad ac am ddim a rhai â chost isel.

mae ein gwasanaethau'n cynnwys:

  • Chwilio am gyllid a chyngor am ddim
  • Cymorth yn rhad ac am ddim i ddatblygu polisiau, gweithdrefnau a chyfansoddiadau
  • Argraffu proffesiynol rhad
  • Gwasanaeth dylunio gan gynnwys taflenni ac ati
  • Hysbysebu am ddim yn ein cylchgrawn, ar ein gwefan ac yn ein bwletinau
  • Hyforddiant cost isel ac am ddim
  • Cyfle i gymryd rhan yn ein Rhwydweithiau a'n Fforymau
  • Cyfle i gymryd rhan mewn gwaith ar y cyd gydag asiantaethau statudol ac asiantaethau eraill

News

Read our latest news relevant to voluntary and community groups.

VIEW ALL NEWS

Training

Sign up to our latest courses tailor-made for the Voluntary Sector.

view all training