Newyddion

Croeso i newyddion GVS! Dyma eich cyfle i rannu gwybodaeth am eich gwasanaethau, y gymuned leol, gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol.

Anfonwch eich newyddion atom a gwnawn ei gynnwys ar ein gwefan ac yn ein e-fwletinau. Nid barn GVS a fynegir yn yr adran newyddion o reidrwydd.

Ymwadiad: Sylwer ein bod wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wefan hon yn ddwyieithog ond nid yw hynny bob amser yn bosibl ar gyfer y newyddion rydym yn ei hyrwyddo. Diolch yn fawr am eich dealltwriaeth.

Archive 2016

Swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol (ALl) – Hydref 2016

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth y rhai yr hoffent gael eu hystyried ar gyfer y swyddi presennol i lywodraethwyr ysgol yr Awdurdod Lleol (ALl). Bydd y Panel Penodi Llywodraethwyr ALl yn ystyried y ceisiadau ar sail y cyfraniad y mae modd i ymgeiswyr ei wneud i ysgol o ran eu sgiliau a'u profiad.

Read more

Tags

Shelter Cymru’s Take Notice Project

Take Notice is an exciting, three year project supported by the Big Lottery Fund that brings people together to have their say on housing and homelessness issues in Wales. To raise awareness within the general public we are looking for community groups who might want to hear from our Take Notice project members.

Read more

Tags

Free event on the EU Referendum

WCVA and Electoral Reform Society Cymru would like to invite you to an event on the EU Referendum which will give you the opportunity to look at and debate the real issues: from health and education to the economy and immigration. The event will take place on the 9 June (2pm-5pm) in Cardiff

Read more

Tags

Meet our volunteers

Cardiff and Vale University Health Board will be celebrating Volunteers’ Week by highlighting the contribution of its 600 volunteers, who give their time, energy and expertise, helping to care for people and keep people well.

Read more

Tags