Newyddion

Croeso i newyddion GVS! Dyma eich cyfle i rannu gwybodaeth am eich gwasanaethau, y gymuned leol, gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol.

Anfonwch eich newyddion atom a gwnawn ei gynnwys ar ein gwefan ac yn ein e-fwletinau. Nid barn GVS a fynegir yn yr adran newyddion o reidrwydd.

Ymwadiad: Sylwer ein bod wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wefan hon yn ddwyieithog ond nid yw hynny bob amser yn bosibl ar gyfer y newyddion rydym yn ei hyrwyddo. Diolch yn fawr am eich dealltwriaeth.

New single body to be scoped

A new group will be set up to look in depth at a recommendation to create a single body to plan and commission the education and training of healthcare professionals in Wales, Health and Social Services Minister Mark Drakeford said today.

Read more

Tags

Friendly AdvantAGE celebration event

GVS celebrates its Friendly AdvantAGE Project's success, watch the inspiring digital stories to show how some of our beneficiaries have been supported and the huge positive impact it has made on their lives

Read more

Tags