Newyddion

Croeso i newyddion GVS! Dyma eich cyfle i rannu gwybodaeth am eich gwasanaethau, y gymuned leol, gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol.

Anfonwch eich newyddion atom a gwnawn ei gynnwys ar ein gwefan ac yn ein e-fwletinau. Nid barn GVS a fynegir yn yr adran newyddion o reidrwydd.

Ymwadiad: Sylwer ein bod wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wefan hon yn ddwyieithog ond nid yw hynny bob amser yn bosibl ar gyfer y newyddion rydym yn ei hyrwyddo. Diolch yn fawr am eich dealltwriaeth.

Social Services and Wellbeing (Wales) Act 2014

Following the implementation of the Social Services and Wellbeing (Wales) Act 2014 in April, the Older People’s Commissioner for Wales has produced a bilingual guide to help older people understand their rights under the new Act.

Read more

Tags

Wythnos Gwirfoddolwyr – y Dathliad Mawr

Achlysur blynyddol i ddathlu gwirfoddolwyr yw Wythnos Gwirfoddolwyr ac fe’i cynhelir ym mis Mehefin bob blwyddyn. Ar hyd a lled y wlad, bydd yna bartïon, digwyddiadau gwobrwyo, teithiau, ffeiriau recriwtio ac arddangosfeydd yn cael eu cynnal er mwyn recriwtio, gwobrwyo a chydnabod gwirfoddolwyr.

Read more

Tags

Gyrwyr Ceir Gwirfoddol

Mae Gyrwyr Ceir Gwirfoddol Gwasanaethau Ambiwlans Cymru’n rhan bwysig o’r Gwasanaeth Gofal Cleifion. Mae’n cynnwys tîm o yrwyr ceir gwirfoddol ymroddedig sy’n defnyddio eu ceir eu hunain ac yn rhoi o’u hamser am ddim i gynorthwyo i gludo cleifion i apwyntiadau amrywiol arferol mewn ysbytai a chlinigau ar draws Cymru a Lloegr.

Read more

Tags

New law passed

A new law reforming the way Wales’ care and support services are regulated and inspected has been approved by Assembly Members.

Read more

Tags