map

Cysylltwch â Ni

Os oes angen i chi ymweld â'n swyddfeydd i siarad ag aelod o'r staff ynglŷn ag argraffu, ffotocopïo ac ati neu os ydych yn dymuno casglu unrhyw waith sydd wedi ei argraffu, ffotocopïo ac ati bydd ein swyddfeydd ar agor fel a ganlyn: Dydd Llun i dydd Gwener – 10.00 am i 4.00 pm ond byddai'n ddefnyddiol pe byddech yn gallu ffonio ymlaen llaw i sicrhau bod rhywun ar gael i ymdrin â'ch ymholiad. Os ydych yn dymuno galw draw i'r swyddfa ar gyfer argraffu, ffotocopïo ac ati y tu allan i'r oriau uchod, cysylltwch â ni ymlaen llaw i drefnu apwyntiad. Os ydych yn dymuno siarad ag aelod o staff am unrhyw fater arall, ffoniwch ymlaen llaw i drefnu apwyntiad. Bydd gwneud apwyntiad yn sicrhau eich bod yn gweld yr aelod o staff mwyaf priodol a bod amser wedi ei neilltuo i ymdrin â'ch ymholiad yn effeithiol. Os nad ydych yn gallu defnyddio'r grisiau i'n swyddfeydd ar y llawr cyntaf cysylltwch â GVS ymlaen llaw, rhif ffôn 01446 741706 neu trwy'r intercom wrth gyrraedd a bydd aelod o staff yn dod i gwrdd â chi.

Sylwer bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod y wefan hon yn gwbl ddwyieithog.  Llenwch y ffurflen yn Saesneg os gwelwch yn dda gan nad oes gennym lawer o staff sy'n siarad Cymraeg. Diolch am fod yn ystyriol.

Contact

Contact