WCVA, Cynghorau Gwirfoddol Sirol a Chanolfannau Gwirfoddolwy

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Cynghorau Gwirfoddol Sirol a Chanolfannau Gwirfoddolwyr yn rhwydwaith o sefydliadau cymorth ledled Cymru sy’n cynorthwyo pob ledled Cymru sydd wedi’u hysbrydoli i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’w cymunedau. Rydym yn gweithio gydag elusennau, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, mentrau cymdeithasol, ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr unigol. Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn gweithio ar lefel genedlaethol a Chynghorau Gwirfoddol Sirol a Chanolfannau Gwirfoddol yn gweithio ar lefel leol.

Cynghorau Gwirfoddol Sirol

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Trydydd Sector Caerdydd

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin

Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Ceredigion

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent

Interlink (Rhondda Cynon Taf)

Mantell Gwynedd

Medrwn Mon (Ynys Môn)

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe

Cynghrair Gwirfoddol Torfaen

GVS (Bro Morgannwg)

Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful

Canolfannau Gwirfoddolwyr

Gwasanaeth Gwirfoddol Cymunedol Caerdydd