Tîm GVS

Mae staff, Gwirfoddolwyr ac Ymddiriedolwyr GVS i gyd yn ymroi yn llwyr i gefnogi gweithredu gwirfoddol ym Mro Morgannwg. Cewch gyfarfod â’r tîm isod.

 • Staff a Gwirfoddolwyr GVS
  • Rachel Connor
   Prif Swyddog Gweithredol
  • Clive Curtis
   Rheolwr Datblygu Gwasanaethau
  • Paul Warren
   Rheolwr Datblygu Gwasanaethau
  • Linda Greenfield
   Swyddog Cyllid
  • Kris Rees
   Swyddog Datblygu
  • Janine Richardson
   Swyddog Datblygu
  • Clare Humphreys
   Swyddog Gwirfoddoli Ieuenctid
  • Rhian Thomas
   Cydgysylltydd Prosiect, Gofalwyr Cysylltiedig
  • Linda Pritchard
   Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Mark Stillman
   Swyddog Marchnata ac Aelodaeth
  • Ceri Venners
   Swyddog Gweinyddu
  • Lani Tucker
   Arloeswr yn y Gymuned
 • Bwrdd Ymddiriedolwyr GVS
  • Graham Benfield OBE
   Cadeirydd
  • Conway Hawkins
   Dirprwy Gadeirydd
  • Lynda Wallis
   Dirprwy Gadeirydd
  • Sian Davies
   Ymddiriedolwr
  • Steve Cox
   Ymddiriedolwr
  • Mari Major MBE
   Ymddiriedolwr
  • Pat Finch
   Ymddiriedolwr
  • Gill Munro
   Ymddiriedolwr
  • Michael Edwards
   Ymddiriedolwr
  • Jodi Winter
   Ymddiriedolwr
  • Chris Economides
   Ymddiriedolwr