Gwirfoddoli

Ein swyddogaeth yw rhoi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar bob agwedd ar wirfoddoli i wirfoddolwyr a sefydliadau sy’n recriwtio. Gallwn recriwtio gwirfoddolwyr ar eich rhan os ydych yn grŵp gwirfoddol neu’n grŵp cymunedol, yn fenter cymdeithasol, yn Gwmni Buddiannau Cymunedol neu’n elusen gofrestredig.

Information about Volunteering

Mwy o wybodaeth am Wirfoddoli

Cyfleoedd Diweddaraf

Volunteer and transcribe tithe maps for Cynefin Project

This is a unique opportunity to volunteer online with the Cynefin project. We are looking for volunteers to help transcribe tithe maps and documents from the 1840s. There are approximately 1,200 maps and 30,000 pages of documents to be transcribed.

Urgent transport drivers needed for older people

Age Connects Cardiff and Vale urgently require volunteer transport drivers aged 18+ in the Llantwit Major area to help our older people. You would use your own vehicle for this opportunity.

Gweld yr Holl Gyfleoedd