Gwirfoddoli

Ein swyddogaeth yw rhoi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar bob agwedd ar wirfoddoli i wirfoddolwyr a sefydliadau sy’n recriwtio. Gallwn recriwtio gwirfoddolwyr ar eich rhan os ydych yn grŵp gwirfoddol neu’n grŵp cymunedol, yn fenter cymdeithasol, yn Gwmni Buddiannau Cymunedol neu’n elusen gofrestredig.

Information about Volunteering

Mwy o wybodaeth am Wirfoddoli

Cyfleoedd Diweddaraf

Volunteer and help as a First Responder

Volunteers aged 18+ are required with Barry Ambulance First Responders to provide early life saving treatment / care to the patient; as called to do so by ambulance control; until the ambulance service arrives.

Volunteer as a Barnardo's Cymru Counsellor for children and young people.

We provide an independent counselling service to children and young people between the age of 10 and 18 in schools and the community. We want to enable children and young people to develop and reach their full potential. We currently have opportunities for volunteers who are interested in the role

Oshi’s World - Support Volunteer opportunity

This is a volunteer led organisation, based in Penarth, where all volunteers are expected to engage with families through ensuring their needs are met; having a chat and a cuppa with them and facilitating play opportunities for disabled children.

Charity Shop Volunteering

If you are looking to gain some confidence, have a charity to heart that you would like to help, are looking to make new friends, this could be an ideal opportunity for you.

Gweld yr Holl Gyfleoedd