Gwirfoddoli

Ein swyddogaeth yw rhoi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar bob agwedd ar wirfoddoli i wirfoddolwyr a sefydliadau sy’n recriwtio. Gallwn recriwtio gwirfoddolwyr ar eich rhan os ydych yn grŵp gwirfoddol neu’n grŵp cymunedol, yn fenter cymdeithasol, yn Gwmni Buddiannau Cymunedol neu’n elusen gofrestredig.

Information about Volunteering

Mwy o wybodaeth am Wirfoddoli

Cyfleoedd Diweddaraf

Help us as a Customer Service Volunteer/Cashier

Cats Protection Charity Shop - We require volunteers aged 15+ to assist on the shop floor. You would assist customers with their purchases and processing sales through the till.

Volunteer for the Citizen Advice Witness Service

The Witness Service provides practical and emotional support and information to witnesses so that they feel valued, respected and informed and able to give their best evidence in court.

Gweld yr Holl Gyfleoedd