Gwirfoddoli

Ein swyddogaeth yw rhoi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar bob agwedd ar wirfoddoli i wirfoddolwyr a sefydliadau sy’n recriwtio. Gallwn recriwtio gwirfoddolwyr ar eich rhan os ydych yn grŵp gwirfoddol neu’n grŵp cymunedol, yn fenter cymdeithasol, yn Gwmni Buddiannau Cymunedol neu’n elusen gofrestredig.

Information about Volunteering

Mwy o wybodaeth am Wirfoddoli

Cyfleoedd Diweddaraf

Interested in Volunteering? We have hundreds of opportunities available within a large range of categories. If you want to volunteer indoors or outdoors we will find you an opportunity to suit your needs and requirements.

Volunteer drivers aged 25+ are required to transport members, some of whom have various disabilities, to various local venues.

This year, we’re celebrating our 75th birthday and as part of our celebration, we want to go back to our roots and honour the original ten businessmen who founded Tenovus Cancer Care all those years ago.

Gweld yr Holl Gyfleoedd