Gwirfoddoli

Ein swyddogaeth yw rhoi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar bob agwedd ar wirfoddoli i wirfoddolwyr a sefydliadau sy’n recriwtio. Gallwn recriwtio gwirfoddolwyr ar eich rhan os ydych yn grŵp gwirfoddol neu’n grŵp cymunedol, yn fenter cymdeithasol, yn Gwmni Buddiannau Cymunedol neu’n elusen gofrestredig.

Information about Volunteering

Mwy o wybodaeth am Wirfoddoli

Cyfleoedd Diweddaraf

Fantastic opportunities now available within the Vale of Glamorgan Youth Offending Service. Volunteers must live within the Vale of Glamorgan to participate in these volunteering opportunities. Cut-off date for enquiries is 18th October 2018.

Volunteers aged 18+ are required to support young people at meetings of the Vale Youth Forum and also when they are meeting with representatives of statutory organisations. Also to support fundraising activities.

Volunteers aged 18+ are required with Barry Ambulance First Responders to provide early life saving treatment / care to the patient; as called to do so by ambulance control; until the ambulance service arrives.

Gweld yr Holl Gyfleoedd