Benthyg Offer am Ddim

Mae gan GVS offer i’w fenthyca yn rhad ac am ddim i grwpiau gwirfoddol a chymunedol sy’n aelodau.

Mae gan GVS yr offer canlynol:

  • Taflunydd digidol
  • Camera digidol
  • Uwchdaflunydd
  • Uwchsgriniau
  • Byrddau arddangos
  • Stand siart droi
  • Fideo Flip
  • Llechi iPad*
  • Llechi Galaxy*
  • Llechi Kindle Fire*
  • Gliniaduron*

*Mae telerau ac amodau’n gymwys, cyfnod benthyca byr yn unig.

Os hoffech fenthyca unrhyw un o’r offer uchod cysylltwch â GVS

Sylwer bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod y wefan hon yn gwbl ddwyieithog.  Llenwch y ffurflen yn Saesneg os gwelwch yn dda gan nad oes gennym lawer o staff sy'n siarad Cymraeg. Diolch am fod yn ystyriol.

Contact

Contact