Rhwydwaith Gweithredu Gwirfoddol a Datblygu Cymunedol y Fro

Mae Rhwydwaith gweithredu Gwirfoddol a Datblygiad Cymunedol y Fro yn rhwydwaith hynod o ddefnyddiol ar gyfer grwpiau gwirfoddol a chymunedol sy’n gwasanaethu’r Fro.

Bydd cynrychiolwyr o sefydliadau eraill e.e. Awdurdod Lleol, y Weinyddiaeth Amddiffyn hefyd yn mynychu. Gall grwpiau gasglu gwybodaeth a chyngor gwerthfawr trwy gyflwyniadau amserol a chymryd mantais o’r cyfleoedd i rwydweithio sydd ar gael.

Mae cyflwyniadau yn y gorffennol yn cynnwys:

 • Cymdeithas Codi Arian Cymru – Codau Arfer Gorau
 • Bwrdd Safonau Codi Arian – cynnal hyder y cyhoedd mewn rhoi
 • Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth – Diogelu Data
 • Unity Trust Bank – Cyllid Benthyciadau
 • Cronfa Fawr y Loteri - prosiectau yn y Fro
 • Rhaglenni Cyllid Loteri eraill a nodwyr allweddol yng Nghymru
 • Rhaglenni Cyllid Llywodraeth Cymru ac Ewrop
 • Rhaglenni Cyllid Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
 • Rhaglenni Cymunedau Gwledig Creadigol
 • Bro Radio CIC
 • Cymorth Cymunedol Waitrose
 • Dysgu Oedolion yn y Gymuned y Fro
 • Cymorth pro-bono LawWorks Cymru
 • Bydd staff GVS yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â gwirfoddoli a gweithgareddau eraill sydd o ddiddordeb

Dyddiadau a lleoliadau cyfarfodydd 2016 (yn dechrau am 10:00am ac yn gorffen am 12pm)

 • I gael i trefnu

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol:

26 Mawrth 2015

Os ydych yn dymuno ymuno â’r Rhwydwaith hwn cysylltwch â Dave Edwards gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

Sylwer bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod y wefan hon yn gwbl ddwyieithog.  Llenwch y ffurflen yn Saesneg os gwelwch yn dda gan nad oes gennym lawer o staff sy'n siarad Cymraeg. Diolch am fod yn ystyriol.

Contact

Contact