Rhwydwaith Ymddiriedolwyr y Fro

A ydych eich Ymddiriedolwyr yn colli allan ar GYNGOR ARBENIGOL AM DDIM? Mae Rhwydwaith Ymddiriedolwyr y Fro yn darparu cyfle i gael arbenigedd proffesiynol cyfredol AM DDIM ar faterion sy’n hanfodol i lywodraethu a rheoli da.

Y Rhwydwaith yw’r unig fforwm penodedig ar gyfer ymateb yn benodol i ofynion Ymddiriedolwyr wrth iddynt ymgymryd â’u swyddogaethau a’u cyfrifoldebau llywodraethu. Yn y gorffennol, mae’r Rhwydwaith wedi cael cyflwyniadau yn cynnwys:

  • Yswiriant ac Atebolrwydd Ymddiriedolwyr
  • Cyfrifyddu Ariannol a Sefydliadau Gwirfoddol
  • Cyfraith Cyflogaeth
  • Cyfraith Elusennau

Ymdriniwyd â’r pynciau pwysig hyn gan weithwyr proffesiynol sy’n arbenigwyr yn eu meysydd; ymarferwyr sy’n gweithio gydag ystod o elusennau a sefydliadau gwirfoddol yn ddyddiol ac sy’n gallu ymateb i bryderon Ymddiriedolwyr trwy ddarparu cyngor a chanllawiau ymarferol ynglŷn â’r gofynion statudol diweddaraf.

Os ydych yn Ymddiriedolwr, neu os oes gennych Ymddiriedolwyr sydd am dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf sy’n allweddol er mwyn cyflawni swyddogaeth Ymddiriedolwr, mae Rhwydwaith Ymddiriedolwyr Bro Morgannwg yn cynnig cyfle gwych i ddysgu gan yr arbenigwyr gan gyfnewid gwybodaeth a syniadau gydag Ymddiriedolwyr lleol eraill.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Clive Curtis yn GVS gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

Sylwer bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod y wefan hon yn gwbl ddwyieithog.  Llenwch y ffurflen yn Saesneg os gwelwch yn dda gan nad oes gennym lawer o staff sy'n siarad Cymraeg. Diolch am fod yn ystyriol.

Contact

Contact